хоолойн мэргэжилтэн

Үйлдвэрлэлийн 15 жилийн туршлага

Үйлдвэрийн аялал

1 -р хэсэг: Машины хэсэг

2 -р хэсэг: Hdpe хоолой

3 -р хэсэг: Ган Wesh Hdpe хоолой

4 -р хэсэг: Electro Fusion Fitting Fitting

5 -р хэсэг: Нүхний торон ган зурвас нийлмэл Hdpe хоолой

6 -р хэсэг: Hdpe хоолойн тохируулга