хоолойн мэргэжилтэн

Үйлдвэрлэлийн 15 жилийн туршлага

Hdpe хоолойн тохируулга