хоолойн мэргэжилтэн

Үйлдвэрлэлийн 15 жилийн туршлага

Компанийн мэдээ

  • Application examples of polyethylene (PE) pipes for water supply

    Усан хангамжийн полиэтилен (PE) хоолойн хэрэглээний жишээ

    Хуванцар даралтын хоолой дахь хийсвэр полиэтилен (PE) нь сүүлийн жилүүдэд дэлхий даяар хурдацтай хөгжиж байна. Энэхүү нийтлэлд полиэтилен (PE) хоолойг усан хангамжийн төслүүдэд усан хангамжийн зориулалтаар ашиглах, дэлгэрүүлэх, ашиглах зорилгоор ашиглах хэд хэдэн жишээг өгсөн болно. Полиэтилен (PE) п ...
    Цааш унших